Tónverkasjóður Gígjunnar

Tónverk samin fyrir Gígjuna og aðildarkóra hennar:

2010 Elín Gunnlaugsdóttir - Stjarna yfir Betlehem
2009 Hildigunnur Rúnarsdóttir - Stökur
2008 Jón Ásgeirsson - Ég heyrði þau nálgast

Ég heyrði þau nálgast: Fréttablaðið 29. nóvember 2008
Ég heyrði þau nálgast: Morgunblaðið 1. desember 2008
Ég heyrði þau nálgast: Morgunblaðið 2. desember 2008

2006 og 2007. Frekari úthlutun úr sjóði SFH skal ganga óskert til Tónverkasjóðs Gígjunnar. Sjóðurinn skal ávaxtaður á bankabók í SPRON, sem ber hæstu

Heimili

Heimili og varnarþing Tónverkasjóðs Gígjunnar er lögheimili formanns Gígjunnar hverju sinni.

Stofnendur og fjármagn

Stofnendur sjóðsins eru aðildarkórar Gígjunnar, landssambands íslenskra kvennakóra, á stofnfundi hans í október 2008. Stofnfjárhæð er 420.000 kr. sem Gígjan fékk úthlutað úr sjóði SFH fyrir árin 2006 og 2007.

Frekari úthlutun úr sjóði SFH skal ganga óskert til Tónverkasjóðs Gígjunnar.

Sjóðurinn skal ávaxtaður á bankabók Gígjunnar.

Markmið og tilgangur

Markmið og tilgangur Tónverkasjóðs Gígjunnar er að efla og styrkja íslenska kvennakóra Til að ná þessu markmiði mun Tónverkasjóður Gígjunnar fá tónskáld til að semja verk fyrir kvennakóra landsins. Þannig mun sjóðurinn efla fjölbreytni og úrval tónlistar sem kvennakórar eiga kost á að flytja. Gert er ráð fyrir að kórarnir flytji verkið hverju sinni, hver í sinni sveit á svipuðum tíma, t.d. í kringum 24. október (afmæli kvennafrídagsins), 8. mars (alþjóðlegur baráttudagur kvenna), 19. júní (afmæli kosningaréttar íslenskra kvenna) eða um jól og páska.

Markmið og tilgangur Tónverkasjóðs Gígjunnar er að styrkja tónsmíðar fyrir íslenska kvennakóra. Tónverkasjóður Gígjunnar getur að eigin frumkvæði fengið tónskáld til að semja verk fyrir kvennakóra og aukið þannig fjölbreytni og úrval tónlistar fyrir kvennakóra. Aðildarkórar Gígjunnar hafa heimild til að flytja þessi verk, að vild. Aðildarkórarnir geta sótt um styrk í Tónverkasjóð Gígjunnar til að taka þátt í kostnaði við tónverk sem þeir hafa frumkvæði að t.d. í tengslum við Landsmót kvennakóra eða önnur tilefni. Aðildarkórunum er heimilt að flytja tónverk sem styrkt hafa verið af Tónverkasjóði Gígjunnar eftir að kórinn sem lét semja verkið hefur frumflutt það.

Stjórn sjóðsins er heimilt að taka þátt í kostnaði við tónverk sem aðildarkór Gígjunnar hefur frumkvæði að, komi fram ósk um slíkt, enda verði verkið öðrum aðildarkórum Gígjunnar frjálst til flutnings um leið og verkið hefur verið frumflutt. Kostnaðarhlutur sjóðsins skal í þeim tilvikum þó aldrei vera hærri en 33% af kostnaði við tónverkið.

Stjórn Tónverkasjóðs Gígjunnar ákvarðar upphæð styrks. Styrkur má aldrei vera hærri en sem nemur 33% af kostnaði við tónverkið.

Stjórn

Í stjórn Tónverkasjóðs Gígjunnar skulu sitja stjórnarkonur og varastjórnarkonur Gígjunnar, landssambands íslenskra kvennakóra, hverju sinni. Gjaldkeri stjórnar Gígjunnar ber ábyrgð á fjárvörslu sjóðsins í umboði stjórnar hans. Endurskoðendur reikninga Gígjunnar skulu jafnframt vera endurskoðendur Tónverkasjóðs Gígjunnar.

Breytingarr

Skipulagsskrá Tónverkasjóðs Gígjunnar er háð samþykki aðalfundar Gígjunnar, landssambands íslenskra kvennakóra, og skulu tillögur að breytingum á skipulagsskránni fylgja skriflegu aðalfundarboði mánuði fyrir aðalfund. Komi til þess að Gígjan, landssamband íslenskra kvennakóra, verði lögð niður skal Tónverkasjóður Gígjunnar jafnframt lagður niður og því fé sem þar kann að finnast skipt jafnt milli aðildarkóra Gígjunnar.

Skipulagsskrá Tónverkasjóðs Gígjunnar var samþykkt á aðalfundi sambandsins 18. október 2008. Endurskoðuð skipulagsskrá Tónverkasjóðs Gígjunnar var samþykkt á aðalfundi sambandsins 1.október 2016